درباره ما

Hakkımızda

درج آگهی در ترکیه

چرا محلمیز

درباره ما

فارسی زبانان زیادی امروزه در ترکیه زندگی و فعالیت میکنند، که علیرغم تلاش برای هم آمیزی در جامعه ترکیه، همچنان با مشکلات زیادی در ارائه و دریافت خدمات با شهروندان ترک دارند. از این رو ناگزیر سعی در رفع نیازها از طریق هموطنان فارسی زبان مینمایند.

پراکندگی جامعه خارجیان و فارسی زبان یکی از بزرگترین موانع ایجاد ارتباط و تشکیل یک جامعه کوچک فارسی زبان است. یکی از راهکارهای کم هزینه و نسبتا فراگیر، ایجاد شبکه های ارتباطی آنلاین است که بتواند همه فارسی زبانان را در لحظه بهم متصل کرده و امکان تبادل خدمات و محصولات را برای آن دسته از فعالین اقتصادی و تجاری فراهم نماید و نیز کمک شایانی در رفع نیاز هموطنان جویای خدمات داشته باشد.

از این رو مجموعه رونی رکلام متشکل از تیمی با سابقه چندین ساله در زمینه راه اندازی و توسعه استارت آپ و فروشگاههای آنلاین و نیز زندگی در کشورهای مختلف بعنوان مهاجر، پس از چند سال حضور در ترکیه و آزمون و خطای سرویسهای مختلف، اکنون اقدام به راه اندازی استارت آپ جامعی تحت عنوان محلمیز Mahallemiz نموده است تا در گام اول امکان معرفی خدمات، محصولات و خرید و فروش را به همه فارسی زبانان مقیم ترکیه بدهد.
درج آگهی در ترکیه

محلمیز ، صرفا یک سایت درج آگهی در ترکیه نبوده و بعنوان یک استارت آپ بیشتر سعی در ایجاد یک سیستم خدمات دهی متنوع برای خارجی زبانان مقیم در ترکیه دارد تا از با ارائه سرویهای مختلف از همه روشهای ارتباطی برای پیوند افراد با هم استفاده نماید.

تمرکز محلمیز در فاز نخست هموطنان فارسی زبان است و سپس با افزودن دامنه فعالیت به زبانهای عربی و انگلیسی شبکه اعضا را به عموم خارجی زبانان مقیم ترکیه گسترش داده و ضمن تبادل خدمات و محصولات امکان تبادل فرهنگی و شناخت مشکلات و راه حل آنها را توسط سایر خارجیان مقیم در ترکیه برای همه اعضا فراهم کند.

در نهایت با افزودن زبان ترکی، امکان تعامل کامل بین شهروندان ترک و خارجیان مقیم فراهم میشود تا علاوه بر کمک به روند هم آمیزی فرهنگی برای خارجیان، دسترسی به بازار بزرگ ترکیه را نیز فراهم کند.

درج آگهی در ترکیه

درباره ما

درج آگهی در ترکیه

درج آگهی در ترکیه

Neden Mahallemiz

درباره ما

Bugün Türkiye’de yaşayan ve çalışan pek çok Farsça konuşan, Türk toplumuyla bütünleşme çabalarına rağmen Türk vatandaşlarına hizmet sunmakta ve almakta hala büyük zorluklar yaşıyor. Bu nedenle, kaçınılmaz olarak Farsça konuşan yurttaşları aracılığıyla ihtiyaçları karşılamaya çalışırlar
Yabancı ve Farsça konuşan topluluğun dağılması, iletişim kurmanın ve Farsça konuşan küçük bir topluluk oluşturmanın önündeki en büyük engellerden biridir. Düşük maliyetli ve nispeten kapsamlı çözümlerden biri, tüm Farsça konuşanları aynı anda bağlayabilen ve bu ekonomik ve ticari aktörler için hizmet ve ürün alışverişi yapma imkanı sağlayan ve aynı zamanda toplantıda büyük bir yardım sağlayan çevrimiçi iletişim ağları oluşturmaktır. hizmet arayan yurttaşlar
Bu nedenle, startup ve online mağaza kurma ve geliştirme konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip, ayrıca farklı ülkelerde göçmen olarak yaşayan bir ekipten oluşan Rooney Reklam Grubu, birkaç yıl sonra Türkiye’de ve çeşitli servislerin deneme yanılma sürecinden sonra şimdi İlk etapta Türkiye’de yaşayan tüm Farsça konuşanları hizmet, ürün ve satışla tanıştırmak için Mahallemiz adında kapsamlı bir start-up’ı hayata geçiriyor

Mahallemiz, Türkiye’de sadece bir reklam sitesi değildir ve bir startup olarak, Türkiye’de yaşayan yabancılar için çeşitli anketler sağlamak ve insanları birbirine bağlamak için tüm iletişim yöntemlerini kullanmak için farklı bir hizmet sistemi oluşturmaya çalışmaktadır
İlk aşamada, Farsça konuşan yurttaşlara odaklanılır ve daha sonra Arapça ve İngilizce olarak faaliyet alanlarını ekleyerek, üye ağını Türkiye’de yaşayan yabancı konuşmacıların geneline genişletir. tüm üyeler
Son olarak, Türkçe’nin eklenmesiyle, yabancıların kültürel entegrasyon sürecine yardımcı olmanın yanı sıra, Kapalıçarşı’ya erişim sağlamak için Türk vatandaşları ile yaşayan yabancılar arasında tam etkileşim imkanı

درج آگهی در ترکیه

درباره ما

دانلود اپلیکیشنها
Uygulamaları indirin

برندهای حامی

Destekleyici markalar

بالا
درج آگهی در ترکیه

ما سخت در حال کار بر روی اپلیکیشن IOS هستیم و چند روز آینده پس از تایید اپ استور، آن را عرضه میکنیم.
در این مدت میتوانید به راحتی از سایت ما استفاده کنید