10 ₺ (ثابت)

پخش آب معدنی در استانبول نمایندگی ایرانی آب در استانبول منطقه اسنیورت، بیلیک دوزو هستیم مفتخریم که به هموطنان عزیزمان خد...

  • +905537861111

  • اسنیورت/استان استانبول، ترکیه
  • زبان ترجیحی آگهی دهندهفارسی
2021-08-16
بالا