290 ₺ (ثابت)

کمی استفاده شده خوب کار می کند

  • +905326525121

  • آوجی‌لار، استان استانبول، ترکیه
  • وضعیتکارکرده
  • زبان ترجیحی آگهی دهندهترکی
2021-08-09
بالا