2,300 ₺ (ثابت)

بدون درز تمیز Temiz sorunsuz

  • +905389641338

  • اسن يورت/استان استانبول، ترکیه
  • وضعیتکارکرده
  • زبان ترجیحی آگهی دهندهترکی
2021-08-09
بالا