1,000 ₺ (ثابت)

تمام تعمیر و نگهداری از خدمات فنی انجام شده است ، حمل و نقل و مونتاژ به طرف اروپایی رایگان است ، سایر تبلیغات من را با 3...

  • +905375713721

  • اسنیورت/استان استانبول، ترکیه
  • وضعیتکارکرده
  • زبان ترجیحی آگهی دهندهترکی
2021-08-09
بالا