استخدام گرافیست در استانبول نیازمند نیروی کار استخدام گرافیست : مرکز چاپ و تبلیغات غرب استانبول RoniReklam یک نفر گرافیس...

  • 00908504413015

  • Yeşilkent, Roni Reklam Ajansi Matbaacılık Medya ve Pazarlama, 1953. Sokak, اسن یورت/استان استانبول، ترکیه
  • زبان ترجیحی آگهی دهندهفارسی
2022-06-08
بالا
درج آگهی در ترکیه

ما سخت در حال کار بر روی اپلیکیشن IOS هستیم و چند روز آینده پس از تایید اپ استور، آن را عرضه میکنیم.
در این مدت میتوانید به راحتی از سایت ما استفاده کنید