استخدام گرافیست در استانبول نیازمند نیروی کار استخدام گرافیست : مرکز چاپ و تبلیغات غرب استانبول RoniReklam یک نفر گرافیس...

  • 00908504413015

  • Yeşilkent, Roni Reklam Ajansi Matbaacılık Medya ve Pazarlama, 1953. Sokak, اسن یورت/استان استانبول، ترکیه
  • زبان ترجیحی آگهی دهندهفارسی
2022-06-08

رایگان

استخدام در برنامه تلویزیونی مجموعه ریلوکس مدیا، جهت تکمیل تیم برنامه سازی و تولید، در تخصصهای زیر جذی نیرو میکند: 1- تدو...

  • +905511737383

  • Şenlikköy, باقرکوی/استان استانبول، ترکیه
  • زبان ترجیحی آگهی دهندهفارسی
2021-09-21
بالا