124,500 ₺ (ثابت)

همانطور که در تصاویر مشاهده می شود از خودرو با احتیاط استفاده شده است.

  • +905367387847

  • Üsküdar/استان استانبول، ترکیه
  • زبان ترجیحی آگهی دهندهترکی
2021-08-09
بالا