6,500 ₺ (ثابت)

در حد صفر تعمیر نشده تعداد شارژ باتری های اصلی 50،59،50 هواپیمای بدون سرنشین SGHM ثبت شده است. همانطور که در تصویر نشان ...

  • +905315766556

  • Nizip, نیزیپ/استان غازی‌عینتاب، ترکیه
  • زبان ترجیحی آگهی دهندهترکی
2021-08-10
بالا