395,000 ₺ (ثابت)

فقط کسانی که کارت آبی دارند می توانند دریافت کنند این خودرو در سال 2016 با نام تجاری Stutgar Maserati وارد بازار شد و ما...

  • +905451390606

  • Çankaya/استان آنکارا، ترکیه
  • زبان ترجیحی آگهی دهندهترکی
2021-08-09
بالا