85,000 ₺ (ثابت)

فقط کسانی که کارت آبی دارند می توانند دریافت کنند این خودرو در سال 2016 با نام تجاری Stutgar Maserati وارد بازار شد و ما...

  • +905325689816

  • Nilüfer/استان بورسا، ترکیه
  • زبان ترجیحی آگهی دهندهترکی
2021-08-09
بالا