85,000 ₺ (ثابت)

فقط کسانی که کارت آبی دارند می توانند دریافت کنند این خودرو در سال 2016 با نام تجاری Stutgar Maserati وارد بازار شد و ما...

  • +905325689816

  • Nilüfer/استان بورسا، ترکیه
  • زبان ترجیحی آگهی دهندهترکی
2021-08-09

124,500 ₺ (ثابت)

همانطور که در تصاویر مشاهده می شود از خودرو با احتیاط استفاده شده است.

  • +905367387847

  • Üsküdar/استان استانبول، ترکیه
  • زبان ترجیحی آگهی دهندهترکی
2021-08-09
بالا